Ukończenie quizu

Po zakończeniu niektórych szkoleń lub lekcji masz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i otrzymania certyfikatu ukończenia. Za przekroczenie progu zdawalności testu otrzymasz 5 pkt.

>